top of page

Barnekirka

Barnekirka er Familiekirkens søndagsskolearbeid for de minste barna (3-9 år).

barnekirka.jpg

Tidspunkt

De fleste søndager er det søndagsskole i Familiekirken, enten samtidig med gudstjenesten kl. 11.00, eller som en egen samling kl. 11.30 enkelte søndager når menighetens hovedmøte er på kveldstid. Alle barn er hjertelig velkommen til å være med. Se møteprogrammet for nærmere informasjon.

bottom of page