top of page
20230914_141417.jpg

OM OSS

Familiekirken Mandal holder til i Sommerkroveien 10 sentralt i Mandal, og er en menighet som ønsker å nå alle generasjoner og være en positiv faktor i byen. Menigheten er et resultat av en sammenslåing av de tidligere menighetene Filadelfia Mandal og Salem Mandal og tilhører både Pinsebevegelsen og nettverket De Frie Evangeliske Forsamlinger.
Vi ønsker å være en menighet der folk trives og opplever et godt og trygt felleskap.

Vårt motto er: Med Jesus i hjertet og hjerte for byen.

Stained Glass Ros

VÅR VISJON

  • Vår visjon er å være en menighet der vi som Guds barn i alle ting ærer, elsker og tilber vår himmelske Far

  • Vår visjon er å bygge en menighet der hvert enkelt menneske blir sett og hjulpet til å være er en Jesu Kristi disippel/etterfølger

  • Vår visjon er å være en menighet som i ord og gjerning formidler evangeliet, Guds nærvær, Guds kraft og Guds kjærlighet til mennesker i Mandal

VÅR TRO

Familiekirken Mandal er en evangelisk kristen lokalmenighet tilsluttet Pinsebevegelsen og nettverket De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Verken PB eller DFEF har en fast utformet troslære eller forpliktende trosbekjennelse, men et trosgrunnlag som danner basis for vår tilhørighet og som utgjør fundamentet for vår forkynnelse og praksis. Vi slutter oss til Den apostoliske trosbekjennelse, reformatorisk tro (Skriften alene, troen alene, nåden alene, Kristus alene og Guds ære alene), Chicagoerklæringen (om Bibelens historiske troverdighet og ufeilbarlighet) og Lausannepakten (om kirkens globale misjonsoppdrag og ansvar).

bibelen
gammelt bilde.jpg

VÅR HISTORIE

Familiekirken Mandal ble formelt stiftet 11.september 2013, som et resultat av sammenslåing av de to menighetene Den Frie Evangeliske Forsamling Salem og Pinsemenigheten Filadelfia i Mandal. Menighetene ble da gjenforenet etter 70 år, etter at den ble delt i 1943. Menigheten har derfor en over 100 år lang historie i Mandal, og har sin opprinnelse fra tiden rundt 1915-1920. 

Ledelsen i Familiekirken Mandal

TerjeGustavsen2021_edited.jpg

Pastor

Terje Gustavsen

Mob: 416 59 085

Vidar-2024_edited_edited.jpg

Eldste/Administrativ leder

Vidar Tjomsland

Mob: 930 22 579

pål.jfif

Eldste/Medpastor

Pål Kristian Helmersen

Mob: 958 54 351

turid.jpg

Eldste

Turid Sneve

Mob: 970 47 003

Thomas_websize2.jpg

Eldste

Mehron Thomas

Mob: 975 96 469

Forbønn

Familiekirken Mandal har forbedere som tar for seg alle bønnemnene som kommer inn og ber for de. Ønsker du at vårt bønneteam skal være med å be om noe så kan du skrive en epost til pastor på epost: terje@familiekirken-mandal.no, eller fyll ut kontakt-skjemaet under kontakt.

Bli medlem

Ønsker du å bli medlem i Familiekirken, ta kontakt med oss for en samtale.

bottom of page