top of page
Old Globe

Misjon

Menigheten støtter fast misjonsarbeid i både Kroatia, India og Israel. Dessuten støtter vi også andre prosjekter sporadisk, som bl.a i Ukraina.

Kroatia

Vi støtter pastor Sinisa Ljubomiroski og kona Daniela som virker i en pinsemenighet i byen Virovitica i Kroatia.

india.jpg

India

Vi støtter Med hjerte for India sitt arbeid i India. I 2022 ble dette arbeidet en del av Evangelisk orientmisjon (EOM).

Les mer om Med Hjerte for India her!

israel.jpg

Israel

Vi støtter Pinsebevegelsens arbeid i Israel, Hjerte for Israel.

Les mer om Hjerte for Israel her!

ukraine2.jpg

Ukraina

Vi har støttet et par forskjellige prosjekter i Ukraina tidligere. Vi støtter ikke disse prosjektene fast lenger, men litt sporadisk.

Ennå er
det håp

Familiekirken er med å støtter Evangeliesenterets kontaktsenter i Mandal både økonomisk og med frivillige medarbeidere.

Stiftelsen Evangeliesenteret er en privat, ideell og frivillig organisasjon. Organisasjonen har siden 1983 hjulpet rusavhengige til et nytt og rusfritt liv. De tilbyr en helhetlig rehabilitering av rusavhengighet, der tilbudet strekker seg fra de første samtalene, avrusning og rehabilitering, til skolegang og muligheter for videre utdanning og jobb. Deres visjon er å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er i sosial nød på grunn av rus.

Kontaktsentrene er et lavterskeltilbud for rusmisbrukere og hjemløse. Her tilbys mat, klær, soveposer, sosialt fellesskap og hjelp inn til avrusning og rehabilitering. Kontaktsentrene er ofte det første møtet mellom rusavhengige og Evangeliesenteret. Kontaktsentrene bidrar også til reduksjon av matsvinn da nesten all maten vi bruker er gitt fra næringslivet og Matsentralen. I tillegg til matservering og matutdeling så tilbys det ulike aktiviteter lokalt.

Old World Map

Matt 28,18-20

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»
bottom of page