top of page

Personvernerklæring for Familiekirken Mandal

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med. Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med virksomheten. Vi er forpliktet til å behandle personopplysninger fra medlemmer og brukere på en forsvarlig måte, i samsvar med personvernloven.
 
Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til daglig leder eller pastor.
 
Medlemskap
Fra våre medlemmer innhenter vi personopplysninger. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til virksomheten. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon og annen informasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og tjenester knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i menigheten samtykker man til hvert enkelt område man tillater at menigheten bruker personopplysninger til så lenge man er medlem, eksempelvis søknad om statsstøtte, informasjon, invitasjon til arrangementer, gaver med skattefradrag m.m.
 
E-post
Du bør ikke sendes sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.
 
Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Vår nettside er ikke utviklet på en måte som gjør at noen urettmessig kan hente ut informasjon. Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler. Disse er nødvendige for at nettsiden skal fungere, men de gir også informasjon om hvordan du bruker nettsiden og kartlegge besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger og blir bare brukt til statistikk og for å optimere innhold på siden. Ved å fortsette godtar du bruken av informasjonskapsler. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.
 
Påmelding arrangementer
I tilknytning til dette samler vi inn informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet.
 
Barne- og ungdomsgrupper
Vi har også medlemskap i tilknytning til gruppene i barne- og ungdomsarbeidet, der vi innhenter navn, adresse, fødselsår/-dato samt registrert innbetaling av kontingent. En blir ikke her medlem i menigheten men bare i disse gruppene. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til gruppene igjennom frifond ordningen. Alder brukes også for gi tilstrekkelig tilbud, informasjon og tjeneste knyttet til menighetens aktiviteter for aktuell aldersgruppen. Utover dette brukes ikke disse personopplysningene til andre formål.
 
Ansatte
Vi lagrer personopplysninger om ansatt for å oppfylle forpliktelser som arbeidsgiver i forhold til offentlige myndigheter, OTP, bank, regnskap, forsikring. Opplysningene brukes ikke til noe annet utenom dette.
 
 
For en mer utfyllende informasjon rundt rutiner for personvern, se vårt hefte "Behandling av personopplysninger i Familiekirken Mandal". 

bottom of page